Vliegen

Een vliegenplaag in uw bedrijf of in huis kan lastig zijn, vooral als het er veel zijn. Bovendien vormen bepaalde soorten vliegen een risico voor de gezondheid voor uzelf, maar ook voor uw medewerkers, klanten, uw gezin, uw huisdieren of in het geval van een agrarisch bedrijf uw vee.

Als een klein vliegenprobleem onopgemerkt blijft, kan zich in een korte tijd een grote vliegenplaag ontwikkelen. Sommige soorten vliegen kunnen zich in slechts enkele dagen ontwikkelen van eitje tot volwassen insect.

De klustervlieg dankt zijn naam aan de gewoonte om in grote aantallen gezamenlijk in gebouwen of huizen te overwinteren. Als het weer koeler wordt, zoeken ze beschutting in hoeken en gaten van huizen en gebouwen. Naarmate de temperatuur kouder wordt, vormen ze enorme klusters tot wel duizenden vliegen. Ze dringen via piepkleine openingen de spouwmuren binnen waar ze vervolgens met grote aantallen opeengehoopt zitten.

Heeft u een vliegenprobleem? Wij helpen u graag!

terug